Płatności

1. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym www.polikala.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Kupujący dokonujący zakupu jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

3. Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:

a. płatność przelewem na konto Sprzedającego
b. płatność internetowa za pomocą systemu płatności

4. W przypadku gdy Kupujący wybrał formę płatności przelewem lub przy wykorzystaniu systemu płatności, musi dokonać wpłaty do dnia zamknięcia zamówień.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.